Причини за ерлихиоза

Ерлихиозата се причинява от бактерии ehrlichia и се предава главно от клечката “Lone Star”.

Кръстосващите се хранят с кръв, затварят се върху гостоприемник и се хранят, докато не бъдат подути до много пъти нормалния си размер. По време на храненето, кърлежите, които носят бактериите, произвеждащи болести, могат да предават бактериите на здрав гостоприемник. Или могат да вземат сами бактерии, ако гостоприемникът, като елен или койот, е заразен.

Обикновено, за да получите ерлихиоза, трябва да бъдете ухапани от заразен кърлеж. Бактериите навлизат в кожата ви през ухапване и в крайна сметка влизат в кръвообращението ви.

Преди да се предадат бактериите, трябва да се прикрепи кърлеж и да се хранят най-малко 24 часа. Прикрепената кърлежи с подути външен вид може да се е хранела достатъчно дълго, за да предаде бактериите. Премахването на кърлежи възможно най-скоро може да предотврати инфекцията.

Също така е възможно ерлихиозата да може да се предава чрез кръвопреливания, от майка до плод и чрез директен контакт с заразено, заклано животно.