Есциталопрам предупреждения за бременност и кърмене

Есциталопрам е известен още като Lexapro

Проучвания при животни са показали данни за ембриотоксичност (намалено тегло на плода и обратимо забавяне на осификацията). Проучвания при животни с рацемичен циталопрам показват данни за тератогенност при дози, по-високи от терапевтичните дози при хора. Няма контролирани данни при бременност при хора. Човешки спонтанен аборт е докладван при рацемичен циталопрам. Новородените, изложени на SSRI и SNRI в края на третия триместър, съобщават нечесто клинични данни, включващи респираторен дистрес, цианоза, апнея, гърчове, температурна нестабилност, затруднено хранене, повръщане, хипогликемия, хипотония, хипертония, хиперрефлексия, тремор, трептене, раздразнителност и постоянна плач. Тези ефекти се проявяват предимно при раждане или в рамките на няколко дни след раждането. Тези признаци са в съответствие или с директния токсичен ефект на SSRIs и SNRIs, или вероятно с синдром на прекъсване на лечението, в някои случаи клиничната картина е в съответствие със серотониновия синдром. Епидемиологичните данни предполагат, че употребата на SSRIs, особено в края на бременността, може да увеличи риска от персистираща белодробна хипертония при новороденото. Няма данни за SNRI; Данните от проучвания при животни показват, че есциталопрам може да повлияе качеството на спермата. Отчетите за случаи на хора от някои SSRI показват, че този ефект е обратим. Досега не е наблюдавано влиянието на това върху човешката плодовитост. AU TGA категория на бременност C: Лекарства, които поради своите фармакологични ефекти са причинили или могат да бъдат подозирани, че причиняват вредни ефекти върху плода или новороденото, без да причиняват малформации. Тези ефекти могат да бъдат обратими. Придружаващите текстове трябва да бъдат консултирани за повече подробности. Категория C на БАБ за бременност в САЩ: Проучванията върху репродукцията при животни показват неблагоприятно въздействие върху плода и няма адекватни и добре контролирани проучвания при хора, но потенциалните ползи могат да налагат употребата на лекарството при бременни жени въпреки потенциалните рискове.

Това лекарство трябва да се използва по време на бременност, само ако ползата надвишава риска за фетуса. AU TGA Бременност Категория: C; US FDA Бременност Категория: C; Коментари; – Новородените трябва да бъдат наблюдавани, ако майчината употреба на това лекарство продължава в по-късните етапи на бременността, особено в третия триместър. – Прекратяването на аборт трябва да се избягва по време на бременност.

Есциталопрам не се очаква да причини нежелани ефекти при кърмачета, особено при кърмачета на възраст над 2 месеца. Един случай на некротизиращ ентероколит е съобщаван при кърмаче новородено, чиято майка е приемала есциталопрам по време на бременност и лактация, но не е установена причинно-следствена връзка. Майчините дози есциталопрам до 20 mg дневно водят до ниски нива на мляко, приблизително 3,9% и 1,7% от дозата на есциталопрам и десметилциталопрам, коригирана с теглото на майката. Ограничените данни предполагат, че есциталопрам е за предпочитане пред рацемичния циталопрам по време на кърменето поради по-ниски дози и нива на мляко и обща липса на странични ефекти при кърмачетата.

Употреба с повишено внимание, ползата за майката трябва да надвишава риска за детето; Изхвърлено в човешкото мляко: Да; Коментари; -Бременно заразените деца трябва да се наблюдават за сънливост; – Майки, които приемат SSRI по време на бременност и след раждането, може да имат затруднения в кърменето и може да изискват допълнителна подкрепа за кърменето.