Ебола и Марбург показват изследване

Въпреки че VSV изследваната ваксина Ebola се повтаря при инокулирани прасета, няма видимо заболяване и минимално разпространение на вируса, което да доведе до предаване от човек на животно, което е малко вероятно.

Изследователи, изследващи вируса на везикулозния стоматит (VSV) като система за доставяне или вектор за кандидат-ваксини срещу вируси на хеморагична треска Ебола, Марбург и Ласа докладват пълна защита при изследваните животни, когато последователно се използват ваксини Lassa и Ebola.

Резултатите от тези проучвания допълнително подкрепят концепцията, че успешна ваксина с Ebola трябва да индуцира силни антитела срещу вируса, според изследователите.

Изследователите, подкрепяни от темата, са определили структурата на критична част от протеина VP35 на Ebola, който пречи на естествения имунен отговор към инфекцията.

Група от изследователи, подкрепяни от изследването, идентифицира антивирусната терапия с малка молекула, която е ефективна срещу множество смъртоносни вируси, включително HIV-1, Ebola, треска на долината на Рифт и Nipah.